Bilişsel davranışçı oyun terapisi

Bilişsel davranışçı oyun terapisi

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİ

Susan Knell tarafından geliştirilen Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, bilişsel terapinin çocuklara uyarlanmış halidir. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi merkezini Bilişsel Terapi ve Davranışsal Terapi’den alır. Bilişsel Terapi, Aaron Beck’in duygular, düşünceler, davranışlar ve çevre arasındaki etkileşimine dayanmaktadır. Zihinsel süreçler değiştiğinde duygular ve davranışlar da kolayca değişebilir. Davranışsal Terapi modeli ise, çevresel tepkilerin davranış ve patoloji üzerindeki önemini ele alır. Edimsel koşullanma, klasik koşullanma ve sosyal öğrenmeden yararlanır.

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, problem/amaç merkezli, süre sınırlaması olan, yönlendirici ve yapılandırılmış bir terapi yöntemidir. BDOT, oyunu çocukla bir bağ kurmak için kullanır. Çocukla iletişime geçmek için oyunu kullanan BDOT, oyunu aracılığıyla çocuğun kendini ifade etmesine imkan vererek terapi sürecinde çocuğun aktif kullanımını sağlar. BDOT, ortamı göz önünde bulundurarak çocuğun duygularına, düşüncelerine, davranışlarına ve hayallerine odaklanır. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, çocuğa başa çıkma stratejilerini tanıtmak ve öğretmek için kullanılır.

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi problem merkezli olduğu için terapiye gelen çocuğun problemi merkez alınarak oyun odası düzenlenerek probleme yönelik oyun belirlenir ve müdahalelerde bulunur. BDOT, diğer oyun merkezleri gibi çocuk ve terapist arasındaki terapötik ilişki olmazsa olmaz olarak görür. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi’ne ailesi tarafından getirilen bir çocuğun önce ailesi ile problem davranışları hakkında görüşülür. Aile ile görüşme yapıldıktan sonra çocuk ile oyun odası oturumları başlar. Çocuğun problem davranışları okul kaynaklı ya da okula yansıyorsa terapist öğretmen ile görüşebilir.

BDOT’nin amacı, çocuğun işlevsiz ya da hatalı düşünme kalıplarını değiştirerek; uyumsuz davranış ve algılarını azaltıp, problem çözme becerilerinin geliştirmek, duygularını doğru ifade etme etme yeteneklerini kazandırmaktır. Genel amaç, çocuğun bir nedenle durmuş olan gelişimsel süreçlerini tamamlamasını sağlamaktır. Bu amaçları yerine getirirken çocuğun ebeveynlerinin çarpık ve hatalı duygu, düşünce ve davranışlarını belirleyerek etkin bir ebeveynlik becerilerinin kazandırılması sağlanmalıdır.

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, diğer oyun terapisi modellerine göre daha kısa sürede probleme yönelik çalışır. Terapist, yönlendirici olduğu için çocuğun gelişimini destekleyecek uygun müdahaleler sağlayarak çocuğun terapiye katılımını kolaylaştırır. Yönlendirici olmayan oyun terapilerinde övgüye izin verilmezken, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi’nde çocuğun olumlu davranışları için övgüye izin verilir ve bunu teşvik eder. Probleme yönelik bir oyun terapisi olduğu için oyun terapisi süreci diğer modellere göre daha kısa sürer ve bu da maddi olarak ailenin işini kolaylaştırır.

Benzer Yazılar

Birlik ve Dayanışma Sendikası 10. Yılında 3. Şubesini Açtı

Genel 5 ay önce

Aile hekimliğinin ilk sendikası olarak 2014 yılında kurulan Birlik ve Dayanışma Sendikası, bugün alanının en büyük sendikası olarak yoluna devam ediyor.

Hipofiz Tümörü Kalıcı Körlüğe Neden Olmasın!

Genel 5 ay önce

Hipofiz bezi, salgıladığı hormonlarla birçok organımıza müdahale ederek yaşamsal fonksiyonlarımızı düzenleyen bir bezdir. Vücuda salgılanan tüm hormonların ‘orkestra şefi’ olarak tanımlanan hipofiz bezinden köken alan tümörlere ise ‘hipofiz tümörü’ deniliyor.

Hafızayı çelik gibi yapıyor. Kolesterolü yerle bir yediyor. Giresun’da yetiştiriliyor

Genel 5 ay önce

Doğal ürünler giderek daha fazla tercih edilirken, insanlar şifa veren bitkilere olan meraklarını artırıyorlar. Giresun’da yetişen ve kolesterolü düşürüp hafızayı güçlendirdiği bilinen moringa bitkisinin faydaları göz önünde bulunduruluyor. Moringa …

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele